Aktualności

Spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży

 

         W piątek 29 maja w Kleczewie spotkali się wolontariusze ŚDM. Tematem głównym spotkania była Eucharystia – czas na miłość według programu przygotowania duchowego Serce 2.0. Wolontariusze dzieląc się swoimi doświadczeniami duchowymi z przeżywanych Eucharystii starali się odkryć miłość Boga, który nam się daje w Komunii Świętej.

         Oprócz kwestii duchowych na spotkaniu poruszone były także kwestie organizacyjne na najbliższy czas: wyjazd na spotkanie młodych na Polach Lednickich, festyn parafialny, spotkanie z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, które ma się odbyć 11 czerwca oraz wiele innych ważnych spraw dla naszej wspólnoty.

         Następne spotkanie wolontariuszy odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godzinie 18.00 na które obiecał przybyć również ks. Wojciech Orzechowski diecezjalny duszpasterz młodzieży.