Aktualności

Maturzyści na Jasnej Górze

W sobotę 7 marca maturzyści z archidiecezji gnieźnieńskiej w tym również z Liceum im. Adama Mickiewicza w Kleczewa modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Młodym ludziom towarzyszyli ich katecheci, wychowawcy oraz bp Krzysztof Wętkowski. Spotkanie rozpoczęło się konferencją wygłoszoną dla młodzieży przez ks. Pawlukiewicza, znanego rekolekcjonistę.

O ważnych życiowych wyborach mówił podczas homilii bp Krzysztof Wętkowski. Jak zauważył, pielgrzymka to nie tylko modlitwa w konkretnych intencjach, ale szukanie Boga, odnajdywanie Jego oblicza takim, jakim ono jest, a nie takim, jakim człowiek je sobie wyobraża. Ten prawdziwy obraz Boga – mówił dalej bp Wętkowski – daje przypowieść o synu marnotrawnym. To obraz Ojca, w którym jest miłość, przebaczenie i cierpliwość wobec swoich dzieci. „Jeśli to zapamiętacie z tego naszego spotkania, to będzie już bardzo dużo. O to się modlimy, byście taki obraz Boga odkrywali i taki obraz przekazywali innym” – dodał.

Podkreślił również, że odnalezienie Boga, odkrycie Jego oblicza zobowiązuje do postawienia sobie pytania, jak żyć, skoro Boga znamy? Jakich wyborów dokonywać? I tu znów pomocą jest przypowieść o synu marnotrawnym. Czy pragniemy używać, jak pierwszy syn, służyć współczesnym bożkom piękna, młodości, władzy, seksu i pieniądza? Czy jak drugi syn, nie dostrzegamy, jak blisko jesteśmy Ojca i Jego miłości. „Pytamy, gdzie się mieścimy, w jednym czy drugim synu, a może i w jednym i w drugim” – mówił do młodych bp Wętkowski.