Aktualności

Poświęcenie kapliczki ku czci św. Jana Nepomucena

Przydrożne kapliczki i krzyże są nieodłącznym elementem naszego
krajobrazu i kultury. Jedną z takich kapliczek, wzniesioną ku czci św. Jana
Nepomucena w Sławoszewku, poświęcił w niedzielę 9 października Ksiądz
Proboszcz Krzysztof Opioła. Historia kultu św. Jana Nepomucena we wsi
Sławoszewek sięga jeszcze czasów przedwojennych. Podczas zawieruchy
wojennej figurka była pieczołowicie ukrywana przed zniszczeniem, dzięki czemu
dotrwała do naszych czasów. Po wojnie św. Jan Nepomucen powrócił na swoje
miejsce, ale wraz z upływem czasu stan figurki coraz bardziej się pogarszał.
Dzięki inicjatywie mieszkańców Sławoszewka wybudowano nową kapliczkę, a
figurkę św. Jana Nepomucena poddano gruntownej konserwacji, po której
trafiła ona do Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie, a w kapliczce
umieszczono wierną kopię.

Święty Jan Nepomucen urodził się w latach 1340 – 1350 w Pomukach k.
Pilzna na terenie ówczesnych Czech. W 1380 roku przyjął święcenia kapłańskie i
został kanonikiem w Pradze, a od 1389 r. był wikariuszem generalnym w
archidiecezji praskiej. Możliwe że był taż kapelanem dworskim i spowiednikiem
królowej Zofii, drugiej żony króla Wacława IV. Ciągle popadał w spory, jakie
toczyli z sobą król Wacław i arcybiskup praski Jan z Jensztejnu. 20 marca 1893 r.
Jan Nepomucen został na zlecenie króla poddany przesłuchaniu, w czasie
którego był torturowany, a w końcu półżywy wrzucony do Wełtawy, gdzie
utonął. Już w 1600 r. Jan Nepomucen stał się patronem Czech. Beatyfikowany
w 1721r., kanonizowany w 1729 r.

Dalsze wpisy