Caritas

Caritas

 

 

 

 

Caritas przy parafii p.w. św. Andrzeja w Kleczewie

Działalność dobroczynna należy do istoty Kościoła. Poprzez lata przybierała ona różnorodną postać. Na początku XX wieku przyjęła ona postać instytucji o nazwie CARITAS. Szczególny rozwój CARITAS miał miejsce po II wojnie światowej, ale – niestety – w 1950 roku w wyniku decyzji ówczesnych władz państwowych CARITAS przestała istnieć, a cały majątek został upaństwowiony. Po blisko 40 latach na mocy ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. Ksiądz Prymas, ówczesny Arcybiskup i Metropolita Gnieźnieński, dnia 20 grudnia tegoż roku swoim dekretem powołał do istnienia CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W dekrecie tym czytamy m.in.: „nawiązując do najlepszych tradycji Kościoła Katolickiego, który z woli swego Założyciela Jezusa Chrystusa troszczy się o każdego człowieka, o jego potrzeby duchowe i materialne; traktując zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia jako istotną część ewangelizacji (…) niniejszym powołuję do istnienia CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ”. Podstawowym celem działalności Caritas naszej Archidiecezji jest – zgodnie z jej statutem – „szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim”.
 
W wielkie dzieło CARITASU w naszej Archidiecezji w 2007 roku włączyła się również nasza parafia na mocy dekretu wydanego przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego powołującego oddział parafialny w Kleczewie. Pierwsze podjęte dzieło przez wolontariuszy Caritasu w naszej parafii polegało na uporządkowaniu oraz przygotowaniu pomieszczeń domu parafialnego na potrzeby działalności charytatywnej.
 
Parafialny oddział Caritasu korzysta głównie z pomocy Caritas Gniezno pozyskując różne produkty żywnościowe, które można później rozdać potrzebującym ale także stara się pozyskiwać fundusze na swoją działalność dzięki własnym inicjatywom. Jedną z pierwszych ważnych inicjatyw było zorganizowanie po raz pierwszy 26 lipca 2009 roku festynu dobroczynnego pod hasłem „Tornister dla ucznia”. Dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych parafian oraz wolontariuszy udało się uzbierać środki na zakup tornistrów, książek, oraz przyborów szkolnych dla dzieci z biedniejszych rodzin.
 
Kolejny festyn odbył się 31 lipca 2010 roku pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Uzyskane środki z tego festynu zostały przeznaczone na potrzeby dzieci przewlekle chorych z naszej parafii. Natomiast 16 lipca 2011 roku festyn zorganizowany przez Caritas w naszej parafii odbył się pod hasłem „Każdy wiek człowieka jest piękny i ma swoje prawa” i zwrócił uwagę na potrzeby osób starszych, schorowanych i samotnych. Dzięki uzyskanym środkom z tego festynu można było zorganizować wyjazd tych osób do sanktuarium w Licheniu. Ostatnia tego typu akcja została przeprowadzona w 2012 roku pod hasłem „Kulturalne lato z Caritasem”. Dzięki tej akcji dzieci mogły uczestniczyć w różnych wyjazdach w czasie wakacji.
 
Oprócz wymienionych powyżej festynów wolontariusze Caritasu w naszej parafii podejmują bardzo wiele innych jeszcze dzieł służących pomocy najbardziej potrzebującym. Wolontariusze przede wszystkim starają się regularnie (2 razy w tygodniu) podejmować dyżury w siedzibie Caritasu by wydawać żywność i odzież podopiecznym. Co jakiś czas zbierają przy kościele do puszek ofiary na potrzeby bieżące ale także w sytuacji gdy zachodzi taka potrzeba np. jakiegoś nieszczęśliwego kataklizmu. Przed świętami Bożego Narodzenia oraz świąt Wielkanocnych przeprowadzają zbiórki żywności angażując do tej akcji także młodzież, która bardzo chętnie pełni dyżury przy koszach z żywnością. W grudniu organizowane jest również spotkanie ze św. Mikołajem, najmłodsi podopieczni otrzymują wtedy słodkie upominki od św. Mikołaja. Od wielu lat w przygotowanie paczek świątecznych angażują się uczniowie miejscowego Liceum im. Adama Mickiewicza. Co roku każda klasa otrzymuje karteczkę z imieniem i wiekiem dziecka i przygotowuje dla niego odpowiednią paczkę. W 2013 roku po raz pierwszy podobną akcję zorganizowano w kościele, w specjalnym koszyczku przed ołtarzem znajdowały się karteczki z imionami dzieci i każdy parafianin mógł wybrać sobie dziecko dla którego przygotował prezent na święta Bożego Narodzenia. Dzięki tym akcjom na twarzy bardzo wielu dzieci pojawił się uśmiech pełen wdzięczności za to że zostały obdarowane pięknymi prezentami.
 
Wolontariusze Caritasu starają się organizować różnego typu wyjazdy z dziećmi do Juraparku w Rogowie czy w Solcu Kujawskim oraz parku miniatur w Koninie. Cały czas prowadzone są także w miesiącach wakacyjnych akcje tornister dla ucznia. Oraz wiele innych jeszcze akcji często bardzo cichych i ukrytych mających na celu pomoc najbardziej potrzebującym z naszej parafii.
 
Wszystkie te konkretne dzieła miłości chrześcijańskiej do drugiego człowieka nie byłyby możliwe gdyby nie ofiarna i bezinteresowna pomoc wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli. W akcje Caritasu angażuje się zawsze wielu życzliwych parafian, różne firmy i przedsiębiorstwa. Życzliwa pomoc świadczy również Urząd Miasta i Gminy Kleczew, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury. Za tą wszelką pomoc i zaangażowanie wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!