Intencje Mszalne

Niedziela 17.01.2021 – II Niedziela Zwykła.

7.oo + Krystyna Kowalewska – od Romki i kolegi Jerzego.

8.3o + Czesław Skowroński – od wnuczki Sary z mężem i dziećmi.

10.oo + Władysław Piotrowski – 11 rocz. śmierci.

11.3o Za parafian.

16.oo + Władysław Krzemiński – od Danuty i Leszka Nejman z rodziną.

Poniedziałek 18.01.

7.3o + Antoni Młodożeniec – od Tomasza Rybarczyka z rodziną, Ireny i Wojciecha

Grudzińskich z rodziną.

17.oo + Jadwiga Panienkowska – od rodzin: Dolańskich, Świątków i Szaflików.

18.oo W intencji mieszkańców Osiedla Leśnego

Wtorek 19.01.

7.3o + Janina Wojtczak – od rodzin Granicznych i Paluszyńskich.

17.oo + Irena Młodożeniec – od córki Moniki z mężem i Adamem.

18.oo W intencji mieszkańców ulic Leśnej i Chopina.

Środa 20.01.

7.3o + Władysław Wojciechowski – od Andrzeja Piotrowskiego z rodziną.

17.oo + Piotr Muszyński – od koleżanek i kolegów z Fermy drobiu Woźniak.

+ Elżbieta – 20 rocz. śmierci – i Roman Gabrysiak – od Bożeny z rodziną.

+ Olaf Radecki – od Barbary i Macieja Trzewiczyńskich.

+ Wacława i Stanisław Siwińscy – od wnuczki Lidki z rodziną.

+ Janusz Kupczyński – od rodzin: Medyńskich, Wesołowskich i Adamczyków.

+ Stanisław Medyński – od druhów strażaków OSP Jabłonka.

+ Kazimierz Woziński – od przyjaciół wnuczki Weroniki.

+ Regina i Józef Falkowscy – 19 rocz. śmierci – od wnuczki.

+ Józef Skibiszewski – od żony i dzieci.

+ Nikodem Działak – 2 rocz. śmierci – od żony, dzieci, wnuków i prawnuków.

+ Sławomir Świtała – od Barbary i Macieja Trzwiczyńskich.

+ Zenon But – od rodziny Medyńskich.

+ Henryk Stolarski – od żony z dziećmi.

+ Henryk, Wiktoria Marczak, Henryk Zając i Andrzej Dzikowski – od Ziemniarskiej.

+ Wiesława Paluszyńska – od sąsiadów Grzelaczyków.

+ Zofia Grzywacz – od rodzin: Sulejczaków, Rogowskich i Naskręckich z Koszalina.

+ Barbara Kupczyk – od Stanisławy Maciejewskiej.

+ Marianna Jasińska – od koleżanek Danuty Bednarek i Marii Granicznej.

+ Jan Cichos – od kuzynki Bronisławy z rodziną.

+ Józef Pietrzak – od rodziny Brzuszczaków z Sarnowy.

18.oo W intencji mieszkańców ulicy Poznańskiej.

Czwartek 21.01.

7.3o + Roman Siupa – od siostrzenicy Teresy z rodziną.

17.oo + Tadeusz Hańczewski – od Krystyny Mrówczyńskiej i Violetty Magdziarz z

rodzinami.

+ Włodzimierz Bugzel – od teściowej Krystyny Mrówczyńskiej.

+ Wojciech Wysocki – od bratanicy Eli z rodziną.

+ Zofia Przebieracz – od Stanisława z rodziną.

+ Krystian Wiśniewski – od dyrekcji i pracowników szkoły podstawowej w

Sławoszewku.

+ Józef Ostajewski – od rodziny Cieślaków.

+ Jan Szczepankiewicz – od sąsiadów Stranców, Anny Turowskiej i Ireny But.

+ Jerzy Budziński – od sąsiadów Rybarczyków i Murawiaków.

+ Marta Lewandowska – od wnuczki Karoliny.

+ Marek Westwal – od pracowników i emerytów Banku Spółdzielczego w Kleczewie.

+ Jan Panienkowski – od rodzin: Dobrych, Kosmalskich i Kruszyńskich.

+ Mariola Ostrowska – od koleżanek księgowości FUGO SA.

+ Irena Budkiewicz – od Kazimierza i Janiny Butkiewicz z synem z Jóźwina.

+ Jerzy Nowakowski – od sąsiadów Kapturskich.

+ Kazimierz Zawodniak – od Lidii i Ireneusza Iwańskich z dziećmi.

+ Krystyna Kozłowska – od Teresy Zwierzak z rodziną.

+ Helena Kaczmarczyk – od Ryszarda Szczypiorskiego z rodziną.

+ Paweł Mularczyk – od mieszkańców z ulicy Szkolnej.

+ Ryszard Piekarski – od rodziny Jasińskich i Tylmanów.

+ Zenon Matuszak – od Anny Dobrzyńskiej z dziećmi.

18.oo W intencji mieszkańców ulicy Putza

Piątek 22.01.

7.3o + Irena Wesołowska – od siostry Haliny z rodziną.

17.oo + Kazimiera, Jan, Andrzej i Teresa Kwiecińscy – od dzieci z rodzinami.

18.oo W intencji mieszkańców ulicy Toruńskiej.

Sobota 23.01.

8.oo + Tadeusz Operacz – od żony

8.oo + Barbara Dybka – od córki Haliny z mężem.

15.oo W 40 rocznicę ślubu Elżbiety i Henryka – z podziękowaniem za otrzymane

łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

17.oo + Daniela Kuznowicz – 3 rocz. śmierci – od bratowej z rodziną.

Niedziela 24.01.2021 – III Niedziela Zwykła.

7.oo + Edward Falkowski – od rodziny Woźniaków i Blimów.

8.3o + Teresa Szafrańska – 1 rocz. śmierci – od córek z rodzinami.

10.oo + Kazimiera Marciniak – 1 rocz. śmierci – Jan i Anna Betler – od Kazimierza

Marciniaka.

11.3o Za parafian.

16.oo W 18 rocz. urodzin Marysi – o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego – od

rodziców i sióstr.