Niedziela Palmowa

Kościół w Niedzielę Palmową obchodzi pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana
do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Chrystus, jako Mesjasz i Król, bierze
w posiadanie święte Miasto królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje nowe Królestwo.
Mimo wiwatujących tłumów wie, co go w tym mieście spotka. Wie, że będzie odrzucony i skazany
na śmierć. Jednak inauguruje nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym.
Tryumfalny wjazd do miasta świętego jest zapowiedzią owego „niebieskiego Jeruzalem”, do
którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy z mocą i w majestacie przyjdzie w chwale na końcu świata.
Symbolizuje to procesja z palmami, w której idziemy za Chrystusem Królem.
W naszej parafii procesja w tym roku rozpoczęła się od figury Jezusa Chrystusa na rogu ulicy
Warszawskiej i Placu Piłsudskiego. Przy figurze odbyła się krótka modlitwa z błogosławieństwem
palm a następnie wyruszyła procesja do kościoła parafialnego. Po uroczystej Mszy Świętej został
rozwiązany konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Wybór był bardzo trudny ponieważ dzieci
przygotowały wiele bardzo ładnych palm. Ostatecznie zostały wybrane trzy najładniejsze palmy,
które zostały nagrodzone albumami.

Świętowanie Niedzieli Palmowej przedłużyło się o pielgrzymkę młodych z naszej parafii do
Gniezna, gdzie uroczyście obchodzono diecezjalne święto ludzi młodych. Niedziela Palmowa, zgodnie
z wolą bł. Jana Pawła II, jest Światowym Dniem Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Święto wiary i
braterstwa z iskrą miłosierdzia w Gnieźnie rozpoczęło się w parafii bł. Jolenty skąd młodzież
wyruszyła za krzyżem do gnieźnieńskiej katedry. W trakcie przejścia delegaci młodzieży z
poszczególnych dekanatów w tym i z naszej parafii odebrali iskrę miłosierdzia. Pod dotarciu na
gnieźnieński rynek młodzież powitał Prymas Polski Józef Kowalczyk. Po krótkim przemówieniu
wyruszyła liturgiczna procesja do katedry w której była sprawowana Eucharystia.