Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

fot. Mikołaj Mirecki.