Mirosław Chudy w LO

Mirosław Chudy – absolwent Technikum Elektronicznego we Wrześni. Członek kadry narodowej w Sportach Obronnych (1986-1991). Członek kadry narodowej szermierzy na wózkach (2003-2010). 
Od 2003 r. pracuje w firmie KRISPOL. Radny V i VI kadencji Rady Miejskiej Wrześni.

W dniu dzisiejszym gość Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kleczewie. W mury placówki zawitał 
w ramach drugiego dnia rekolekcyjnego dla młodzieży szkoły średniej. 
Dzieli się trudnym świadectwem swojego życia, ukazuje piękno ziemskiej wędrówki 
i zachęca młodzież do aktywności oraz pokonywania barier.

W kolejnej części rekolekcji projekcja filmu ,,Mój biegun” w reżyserii Marcina Głowackiego.