Nowe stroje ministranckie

 

Piękno liturgii to nie tylko piękny śpiew, wystrój kościoła czy w skupieniu

przeżywana Eucharystia, to także strój liturgicznej służby ołtarza. W trosce o to

aby liturgia była jeszcze piękniej przeżywana, dzięki ofiarności parafian udało

się zakupić trzydzieści nowych kompletów stroju ministranckiego. W nowych

strojach ministranci zaprezentowali się w niedzielę 29 września na Mszy

Świętej o godzinie 10.00 podczas której poświęcenia dokonał ksiądz Proboszcz.

Mamy nadzieję, że schludny i jednolity strój liturgicznej służby ołtarza pozwoli

nam wszystkim jeszcze głębiej przeżywać spotkanie z Bogiem podczas różnych

liturgii sprawowanych w naszej świątyni przez cały rok. Przy okazji

zaprezentowania nowych strojów, najlepsi ministranci z naszej parafii: Jan

Rzepka, Klaudiusz Michalski, Jakub Czerniejewski i Mateusz Trzemkowski,

którzy najaktywniej posługują przy Ołtarzu Pana, zostali nagrodzeni albumami.

W naszej parafii istnieje grupa ok. 30 ministrantów, warto pamiętać o nich w

naszych modlitwach. Szczególnie warto się modlić o to, aby ta grupa cały czas

się powiększała, by nowi kandydaci zgłaszali się z pragnieniem służenia Bogu.