Pieszo do Matki Bożej

Dawną tradycją było podążać pieszo na odpust Matki Bożej Złotkowskiej z Kleczewa do Złotkowa. Po kilkuletniej przerwie po raz kolejny wyruszyła 15 września grupa pątników z Kleczewa by uczestniczyć w odpuście Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium Złotkowskim. Grupa liczyła ok. 50 pątników, którzy podczas drogi modlili się i śpiewali w ten sposób oddając cześć Matce Bożej. Po dotarciu do Złotkowa pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej. Posiliwszy się na Eucharystii duchowo a podczas odpoczynki także i fizycznie pielgrzymi po krótkiej modlitwie przed łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Złotkowskiej również pieszo powrócili do Kleczewa. Miejmy nadzieję że zwyczaj pieszego pielgrzymowania do sanktuarium w Złotkowie znów wpisze się w tradycję naszej parafii.